G健康网

流产可以分为几种?应该怎样治疗?

编辑:成都妇科医院更新时间:2016-12-06浏览:

妊娠在7个月以前而发生妊娠中断或有中断趋向表现者,均称为流产(俗称小产)。临床上分为自然流产与人工流产。前者又分为早期流产(3个月以内)和晚期流产(3-6个月)。

常见的原因为外伤、胚胎发育不良、急性传染病、内分泌失调、胎盘及脐带病变等。本节仅述早期流产,对晚期流产的处理原则基本上与产科分娩的处理相同。

诊断要点

一、先兆流产:妊娠期间阴道少量出血,伴有阵发性下腹坠痛或腰酸。阴道检查子宫口未开,子宫大小和妊娠月份相符。

二、难免流产:又称为不可避免流产。阴道流血量多,且可伴有血块,腰腹痛较剧。阴道检查子宫已开或胎膜已破。

三、不完全流产:不问胚胎组织已经排除,出血不止,阵发性腹痛。检查子宫口已开大,有时可看到宫口有胎块组织堵塞。子宫稍小于妊娠月份。

四、完全流产:胚胎组织已全部排出,阴道流血停止或减少,腹痛也停止。检查子宫口关闭,子宫已近于正常大小。

五、感染性流产:除上述流产症状外,尚伴有高烧、脓性白带。检查子宫有明显压痛。

六、习惯性流产:是指连续三次以上发生流产者。

七:过期流产(即滞留流产):是指胚胎已死亡,滞留在宫腔内达两个月以上者。表现为妊娠症状消失,阴道流血时有时无。子宫小于妊娠月份。

滞留

一、先兆流产:原则是保胎。

1.卧床休息,禁止性交。

2.中药治疗:治以保胎止血法。

保胎汤:黄芪、山药、苧麻根各五钱,杜仲、白术、当归各二钱。水煎服。每日一付。

加减:腰酸痛者加续断、桑寄生各三钱;腹部下坠者加党参三钱,升麻一钱;流血多者加藕节炭、阿胶、仙鹤草各三钱。血止后加补肾药菟丝子、五味子各三钱。

3.保胎丸或胎产金丹,每次一丸,日服两次。

4.每日肌肉注射黄体酮10-20毫克,至症状消失后减量,并逐渐停药。妊娠三个月以上,胎盘已形成,则不需注射黄体酮。

二、难免流产和不完全流产:原则是使胚胎组织排出,应立即施行刮宫术。如无器械,可肌肉注射催产素2-5单位或垂体后叶素2-5单位,每半小时一次,共4-6次,使子宫收缩,将胚胎组织排出。如出血量多,应将堵塞在宫口的胚胎组织用卵圆钳夹出。如患者出血过多已陷于休克状态,则先抢救休克,待好转后再作以上处理。

三、感染性流产:原则是先用抗菌素控制感染,2-3天后再行刮宫术。但如阴道大量出血不止,控制出血为主要矛盾,在严密消毒下,用卵圆钳取出宫腔内的胚胎组织,一般不作刮宫术,以免感染扩散。必要时在感染控制后可,再行刮宫术。

四、过期流产:若子宫在妊娠两个月大小以下者可行刮宫,如超过两个月大小时,可用乙烯雌酚5-10毫克,每日三次,连服三天,继之肌肉注射催产素(或垂体后也素)5单位,每半小时一次,共四次。如不能自然流产可采用刮宫术。手术时注意子宫出血。

五、习惯性流产:妊娠前应进一步查明原因,妊娠后需及早采取保胎措施。

一般治疗方法同“先兆流产”在中药治疗方面常用方如下:

1.川断、杜仲、桑寄生、山药各二两。共研细末,制成水丸,每付三钱,日服两次。

2.保胎汤。一般疗程最好至妊娠五个月以上。

标签:流产可以分为几种应该怎样治疗妊娠7个月以前发生
G健康网妇科计划生育计划生育
本文由“成都妇科医院”发布,已有446人次阅读并从中获得帮助!
妇科文章
健康文章